Ontslagvergoeding uitkering

U heeft de mogelijkheid om uw ontslagvergoeding direct te laten uitkeren daarna kunt u vervolgens zelf weten wat u ermee doet bij een ontslag via vaststellingsovereenkomst.

U kunt bijv. een nieuwe auto kopen, omdat u uw leaseauto heeft moeten inleveren. Deze regeling heeft een groot nadeel, de uitkering wordt belast tegen het progressieve tarief van maximaal 52%. Deze regeling wordt vaak toegepast als het om een relatief beperkte gouden handdruk gaat of als het geld direct nodig is voor levensonderhoud. Gelijk fiscaal afrekenen kent nog een ander nadeel.

Over uw vermogen – boven een vrijstelling van € 20.315 (jaar 2008) kent box 3 de zogenaamde vermogensrendementsheffing. Deze heffing betekent dat u over het rendement van uw vermogen (dit is vastgesteld op 4%) jaarlijks 30% belasting moet betalen.

Vaststellingsovereenkomst checken

52% belasting

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen, lijkt het tarief van maximaal 52% ongunstig. Als u een dusdanig inkomen heeft dat u ook in de toekomst 52% belasting moet betalen is dat een ander verhaal. Uw beleggingshouding en oudedagsvoorzieningen bepalen dan voor een groot gedeelte de optimale aanwending van uw gouden handdruk. U kunt er ook voor kiezen om deze faciliteit van toepassing te laten zijn op een deel van de gouden handdruk.

Bovenstaande hoeft niet op u van toepassing te zijn. Variabelen als een uitkering, zicht op een baan, leeftijd, financiële situatie en persoonlijke wensen kunnen andere opties fiscaal aantrekkelijker maken. Een goed onderbouwde financiële planning in deze is dan ook onmisbaar!

Ontslagvergoeding  verzekering

U kunt er voor kiezen om uw ontslagvergoeding te gebruiken om een lijfrente aan te kopen, een zogenaamde gouden handdruk verzekering. Dit gebeurt als u het wenselijk vindt dat u uw gouden handdruk periodiek krijgt uitgekeerd.

Deze optie is vooral interessant als er geen directe noodzaak is tot aanvulling van de inkomsten. Zo kunt u de ontslagvergoeding bijvoorbeeld gebruiken als pensioenvoorziening. Een andere mogelijkheid is dat de lijfrente-uitkering u de ruimte geeft om in de toekomst eerder te stoppen met werken. Als met de gouden handdruk een lijfrente moet worden aangekocht, wordt de gouden handdruk direct gestort bij een levensverzekeraar of een pensioenfonds.

Zij gebruiken de gouden handdruk als koopsom voor een levensverzekering die op elk gewenst moment (uiterlijk op 65-jarige leeftijd) kan worden omgezet in een periodieke uitkering. Technisch gesproken: er wordt een koopsom gestort ter aankoop van een direct ingaande lijfrente, ter aankoop van een uitgestelde lijfrente of een combinatie hiervan.

Een voordeel van een gouden handdruk verzekering is dat er een levenslange aanvulling op het pensioen kan worden gekocht. Dit kan niet bij een directe afrekening en het onderbrengen in een Stamrecht B.V. Zeker als u weinig pensioen in het verleden heeft opgebouwd kan dit welkom zijn. Ook kunt u bij een verzekeraar de keuze maken tussen een garantie en het beleggen van de ontslagvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst controleren

Gouden handdruk + Ex-werkgever

U heeft de mogelijkheid om het gouden handdruk stamrecht door de ex-werkgever te laten uitkeren. U heeft dan geen administratieve rompslomp en de uitkeringen worden door de ex-werkgever in onderling overleg aan u overgemaakt. In de praktijk wordt hier weinig gebruik van gemaakt, deels omdat bij ontslag de verhoudingen vaak vertroebeld zijn. Toch kan het bij een harmonieus verlopen ontslag een interessante optie zijn. Aandachtspunt is de solvabiliteit van de ex-werkgever.


Gouden handdruk optimalisatie

Op basis van uw persoonlijke omstandigheden kan worden bepaald wat wenselijk is. Wij maken in eerste instantie inzichtelijk wat in uw situatie het meest optimaal is. Vervolgens kunnen wij voor u, indien de gouden handdruk-verzekering het meest voordelig is, offertes bij de verschillende verzekerings-maatschappijen opvragen.