253. Wat zijn de voordelen van de eenmalige uitkering?
Geen administratie
100% flexibiliteit
Over het algemeen geen inkomensafhankelijke zorgbijdrage
100% transparant
Geen kosten

254. Wat zijn de nadelen?
Gelijk belastingheffing tegen een over het algemeen hoger belastingtarief. U bent, indien u een vermogen boven de € 20.661 heeft, vermogens-rendementsheffing verschuldigd over het netto-vermogen.

255. Wat is de status van de gouden handdruk stamrecht na een eenmalige uitkering?
De gouden handdruk stamrecht behoort tot het vermogen en is in beginsel onderhevig aan de vermogens-rendementsheffing in BOX 3.

256. Wat gebeurt er bij overlijden?
Het resterende vermogen gaat over naar de wettige erfgenamen volgens de normale verdeling tenzij er een testament is opgemaakt. Uiteraard spelen de eventuele huwelijkse voorwaarden of andere samenlevingsvormen ook een rol.

257. Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?
Het vermogen kan als aanvulling op het inkomen worden gebruikt en wordt niet gekort op een uitkering inzake arbeidsongeschiktheid.

258. Wat gebeurt er bij een scheiding?
Het resterende vermogen tezamen met de andere vermogensbestanddelen wordt in de verdeling betrokken. Als iemand in huwelijkse voorwaarden is gehuwd zal moeten worden bepaald tot wiens vermogen het stamrecht behoort op grond van de huwelijkse voorwaarden.

259. Wat gebeurt er bij een vertrek naar het buitenland?
Bij een vertrek naar het buitenland gebeurt er fiscaal niets. Het “resterende” vermogen behoort tot de rendementsgrondslag in BOX 3 en verhuist eventueel mee naar het buitenland en wordt daar belast als men zich daar vestigt.

260. Is eenmalig uitkeren gunstig?
In veel gevallen is eenmalig uitkeren het meest gunstig. Laat u hierin goed en onafhankelijk adviseren.