De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen. Er is een aantal voorwaarden.

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt en als u op of na uw 50e voor 1 oktober 2006 werkloos bent geworden. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen na afloop van uw loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering). De hoogte van uw uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U hebt alleen recht op een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. De IOAW vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

 

Vragen & Antwoorden

91. Wie heeft er recht op een IOAW-uitkering?
Degene die bij aanvang van de werkloosheid 50 jaar of ouder waren en recht hebben op een uitkering op grond van de werkloosheidswet van meer dan drie maanden en die de volledige uitkeringsduur hebben doorlopen.

92. Hoe lang duurt de IOAW?
De IOAW eindigt op 65-jarige leeftijd.

93. Moet ik solliciteren tijdens de IOAW?
Ja, min of meer dezelfde voorwaarden gelden voor de IOAW als de WWB (Wet Werk en Bijstand).

94. Wat is de hoogte van de IOAW-uitkering?
De IOAW geeft een aanvulling op het gezinsinkomen tot het sociaal minimum en bedraagt € 17.722.

95. Wordt het inkomen van mijn partner gekort op de uitkeringen van de IOAW?
Ja, de inkomsten van de partner worden gekort. Het gaat namelijk om het gezinsinkomen.

96. Is er nog een bepaalde vrijlating?
Nee, in principe niet. De gemeente kan wel besluiten om in individuele gevallen hiervan af te wijken.

97. Zijn er nog uitkeringen die helemaal niet in mindering worden gebracht?
Ja, deze zijn: Uitstroompremie, Kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk, Gouden handdruk stamrecht uitkeringen (hierbij geldt als voorwaarde dat u de keuze moet hebben gehad tussen een geldbedrag ineens of een periodieke stamrechtuitkering).

98. Moet het eigen vermogen worden aangesproken?
Nee, dit hoeft niet. Dit is tevens het grote verschil met de WWB (Wet Werk en Bijstand).

99. Door wie wordt de IOAW uitgevoerd?
Door de gemeente.

100. Wordt mijn pensioen voortgezet gedurende de IOAW?
Nee het pensioen wordt niet voortgezet.