163. Kan ik met mijn gouden handdruk stamrecht mijn pensioen aanvullen?
Ja, dat kan.

164. Kan ik met mijn gouden handdruk stamrecht het pensioen van mijn vrouw aanvullen?
Nee, dat kan niet. De uitkeringen vanuit de gouden handdruk stamrecht komen alleen aan u toe.

165. Op welke manier kan de gouden handdruk stamrecht zorgen voor aanvulling op het pensioen?
Door uitkeringen te doen vanuit de gouden handdruk-verzekering of de stamrecht BV. Indien er gekozen is voor een eenmalige vergoeding kan het overblijvende vermogen ook dienen als aanvulling op het pensioen.

166. Hoeveel belasting ga ik betalen over mijn gouden handdruk stamrecht als ik mijn pensioen aanvul?
Dat hangt af van uw belastbaar inkomen op het moment van uitkeren.

167. Kan ik mijn gouden handdruk stamrecht overhevelen naar mijn pensioen?
Nee, dat kan niet. Pensioen kent andere fiscale uitgangspunten dan een stamrecht. Deze mogen niet met elkaar vermengen.

168. Kan ik mijn pensioen omzetten in een gouden handdruk stamrecht?
Nee, ook dat is niet mogelijk vanwege dezelfde bovenstaande reden.

169. Kan de gouden handdruk stamrecht ook dienen als aanvulling op mijn nabestaandenpensioen ?
Ja, de uitkeringen komen dan ten goede aan uw partner of aan uw kinderen tot 30-jarige leeftijd.

170. Zijn de uitkeringen vanuit de gouden handdruk stamrecht dan ook levenslang?
Dit hangt af van de keuze die gemaakt is. Bij een verzekering kunt u het risico van lang leven naar de verzekeraar overhevelen. Bij afkopen en de stamrecht BV-vorm kan dit niet.

171. Kan de gouden handdruk stamrecht ook aangewend worden als prepensioen?
Ja, dat kan. De uitkeringen vanuit een gouden handdruk stamrecht dienen in ieder geval aan het criterium van de sterftekans en periodiciteit te voldoen.

172. Wat houdt de sterftekans in?
De duur van de uitkering moet dusdanig lang zijn dat u een kans van 0,94% moet hebben om te overlijden.

173. Wat is het verschil tussen uitkeringen vanuit een gouden handdruk stamrecht en pensioen?
Het verschil is dat een pensioen levenslang een vast bedrag uitkeert (uitzonderingen daargelaten). Uitkeringen vanuit een gouden handdruk stamrecht hoeven niet vast en gelijkmatig te zijn. Pensioen dient in te gaan op 65-jarige leeftijd. De uitkeringen vanuit een gouden handdruk stamrecht kunnen elk gewenst moment ingaan, maar uiterlijk op 65-jarige leeftijd.

174. Staan de uitkeringen vanuit een gouden handdruk stamrecht vast net zoals bij mijn pensioen?
Dit kan alleen als u dit met een verzekeraar bent overeengekomen. Indien u de gouden handdruk stamrecht in een stamrecht BV heeft ondergebracht zal dit sterk afhankelijk zijn van het resultaat van de beleggingen en de kosten in de stamrecht BV.