Indien u een stamrecht B.V. heeft opgericht, dient u een administratie te voeren. Dit kunt u uitbesteden, maar hier zijn uiteraard kosten aan verbonden. Over het algemeen bedragen de jaarlijkse kosten van een stamrecht B.V. circa € 500.

Stamrecht B.V. oprichten

Indien de B.V. voor u de meest optimale oplossing is kunnen wij de oprichting van de B.V. en fiscale goedkeuringen voor u verzorgen. De kosten worden vooraf bepaald zodat u hierin volledige transparantie heeft.

Flexibiliteit, transparantie, spreiding van de uitkeringen met als gevolg een mogelijk fiscaal voordeel en bij hoge inkomens is het mogelijk om winst te maken en dus tegen een lager belastingtarief uit te keren.

Vragen en Antwoorden
Stamrecht Bv

282. Wat zijn de nadelen?
Veel administratie, slechte beleggingsresultaten kunnen een negatief effect hebben op de uitkeringen.

283. Wat is de status van de gouden handdruk stamrecht in stamrecht BV?
De gouden handdruk stamrecht behoort niet tot het BOX 3 vermogen en de periodieke uitkeringen worden belast in BOX 1. In BOX 2 vindt er eventueel heffing van vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing plaats als er winst wordt gemaakt.

284. Ik ben een BV aan het oprichten. Kan ik daar het gouden handdruk stamrecht afstorten ?
Nee, een BV in oprichting kan niet als verzekeraar optreden. De oprichtingsstatus moet gepasseerd zijn. Tot die tijd kan het bedrag op een geblokkeerde derdenrekening worden gestort.

285. Ik heb al een BV waarin werkzaamheden worden verricht. Kan ik het gouden handdruk stamrecht hierin onderbrengen?
Ja, dat kan.

286. Zijn er nog speciale voorwaarden aan verbonden?
Nee, niet anders dan bij het oprichten van een nieuwe stamrecht BV.

287. Wat gebeurt er bij overlijden?
De gouden handdruk stamrecht zal overgaan naar de langstlevende of de kinderen jonger dan 30 jaar.

288. Moet er successierecht worden betaald?
In beginsel is er geen successierecht verschuldigd. Wel vindt er een imputatie op de vrijstelling plaats.

289. Hoe werkt deze vrijstelling?
De vrijstelling wordt ingekort door de waarde van het stamrecht

290. Is er een minimumvrijstelling?
Ja, de vrijstelling wordt niet verder ingekort dan € 149.622.

291. Geldt dit voor alle gouden handdruk stamrecht stamrechten?
Nee, voor oud regime stamrechten geldt een andere regeling.

292. Welke gouden handdruk stamrecht stamrechten vallen onder oud-regime stamrechten?
Alle gouden handdruk stamrecht stamrechten van voor 1995, die nadien niet zijn gewijzigd.

293. Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?
De uitkeringen uit de gouden handdruk stamrecht verzekering kan als aanvulling op het inkomen worden gebruikt en wordt niet gekort op een uitkering inzake arbeidsongeschiktheid.

294. Wat gebeurt er bij een scheiding?
Het resterende vermogen tezamen met de andere vermogensbestanddelen wordt in de verdeling betrokken. Als iemand in huwelijkse voorwaarden is gehuwd zal moeten worden bepaald tot wiens vermogen het stamrecht behoort op grond van de huwelijkse voorwaarden.

295. Wat gebeurt er bij een vertrek naar het buitenland?
Dan moet het stamrecht tot het binnenlands ondernemingsvermogen blijven behoren. Dit dient u te regelen via een trustkantoor of andere instelling die directie gaat voeren over uw stamrecht BV.

296. Moet ik een aandelenkapitaal inbrengen in de stamrecht BV?
Ja,u dient minimaal € 18.000 aan eigen kapitaal in te brengen.

297. De bank heeft het bedrag tijdelijk aan de BV geleend. Kan dat?
Ja, dat kan. U heeft in dat geval in privé een lening van de BV.

298. Kan ik het stamrecht gebruiken om het aandelenkapitaal te storten?
Nee, dat kan niet. Het aandelenkapitaal moet uit uw privé vermogen komen.

299. Kan ik de BTW verrekenen in een stamrecht BV?
Nee, in een zuivere stamrecht BV kan dat niet.

300. Ik ben toch ondernemer, want ik heb een BV?
U bent geen ondernemer voor de BTW. Dan dient u ondernemersactiviteiten te verrichten. Het beheren van stamrecht geld is geen ondernemersactiviteit.
301. Kan ik geld lenen van mijn stamrecht BV ?
Ja, dat kan.

302. Zijn hier nog bepaalde voorwaarden aan verbonden?
U dient zakelijk te handelen met uw stamrecht BV.

303. Wat is zakelijk handelen?
Dat is moeilijk eenduidig aan te geven. De zakelijkheid bij een lening kan als volgt worden aangetoond: Leenovereenkomst, marktconform rentepercentage, aflossing en looptijd dienen ook marktconform te zijn.

304. Kan een lening vanuit de BV als eigen woning lening kwalificeren?
Ja, de herkomst van de gelden is niet belangrijk. Wel de aanwending.

305. Moet ik een hypotheek vestigen als ik een eigen woning lening vanuit de BV verstrek?
Nee, dit hoeft niet.

306. Is een laag rentepercentage gunstig voor een lening vanuit de BV?
Dat hangt sterk af van uw financiële en fiscale positie en het doel van de lening.

307. Kan ik mijn kind geld lenen voor de aankoop van de eigen woning van de stamrecht BV?
Ja, u kunt iedereen geld lenen vanuit de stamrecht, zolang de condities maar zakelijk zijn.

308. Welke kosten zijn aftrekbaar binnen een stamrecht BV?
Eenvoudig gezegd, alle kosten die u (moet) maakt om de stamrecht BV goed te beheren.

309. Wat zijn statuten?
In de statuten van een BV staat vermeldt welke activiteiten de BV ontplooit, dus ook een stamrecht BV.

310. Wat is het doel van de statuten?
Om inzichtelijk te maken wat de werkzaamheden van de desbetreffende stamrecht BV kunnen zijn.

311. Moet ik mij inschrijven bij de KvK?
Ja, dat is een verplichting

312. Wat zijn de kosten van een inschrijving voor de KvK?
Sinds 1-1-2008 hoeft een zuivere stamrecht BV alleen de registratietaak en de SER-opslag te betalen. De kosten bedragen derhalve € 54.

313. Ik wil een eigen onderneming starten. Kan ik dan beter een stamrecht BV oprichten?
Afhankelijk van de aard van de activiteiten en de winstgevendheid is een stamrecht BV een goede optie

314. Waarom speelt de verwachte winstgevendheid mee?
Een eenmanszaak is fiscaal gezien vaak veel aantrekkelijker bij kleinere winsten.