175. Wie mag een stamrecht gouden handdruk stamrecht uitvoeren?
– Nederlandse pensioenfondsen
– Levensverzekeraars
– BV’s stichtingen etc.
– De natuurlijke persoon tot wie de werknemer in dienstbetrekking heeft gestaan.

176. Ik heb mijn gouden handdruk stamrecht bij een verzekeraar ondergebracht en ik wil het nu in een stamrecht BV onderbrengen. Mag dat?
Ja, van een BV naar een verzekeraar kan ook.

177. Mijn keuze in de aanwendingsmogelijAkheden voor het gouden handdruk stamrecht is nog niet gemaakt. Kan ik het geld alvast op mijn privérekening laten storten?
Nee,dit is niet toegestaan. In feite wordt de gouden handdruk stamrecht genoten en zal er belasting verschuldigd zijn.

178. Mijn stamrecht BV is nog niet opgericht. Mijn werkgever wil de ontslagvergoeding gaan uitkeren. Wat moet ik doen?
Het gouden handdruk stamrecht op een geblokkeerde derden rekening storten bij de notaris of advocaat.

179. Hoe lang mag dit geld dan op een geblokkeerde derdenrekening blijven staan?
De doorstorting moet binnen een redelijk termijn plaatsvinden. Het begrip ‘redelijk termijn’ is niet nader gespecificeerd. Een termijn van drie maanden wordt als redelijk beschouwd volgens het vraag en antwoord besluit van november 2002. Een langere termijn wordt alleen als redelijk beschouwd indien de werknemer dat aannemelijk kan maken. Op 3 juni 2008 heeft de staatssecretaris een besluit gepubliceerd voor expirerende lijfrenten. Alhoewel niet rechtstreeks wordt aangegeven dat deze redelijke termijn ook kan gelden voor gouden handdruk stamrechten, is het aannemelijk dit te veronderstellen. Hierin wordt gesproken over een redelijke minimale termijn van 6 maanden.

180. Kan ik de ontslagvergoeding splitsen in een deel eenmalig uitkeren en een deel onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij of stamrecht BV?
Ja, dat kan.

181. Kan ik dit ook nog doen nadat de ontslagvergoeding op een derdenrekening is gestort?
Nee, dit heeft als gevolg dat het stamrecht gedeeltelijk wordt afgekocht. Hierdoor wordt de volledige ontslagvergoeding belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

182. Wat gebeurt er als de werkgever niet wil meewerken aan het toekennen van een gouden handdruk stamrecht?
De werkgever zal het bedrag na inhouding van de loonheffing netto op de rekening van de ex-werknemer storten. Onder voorwaarden kan alsnog gebruik worden gemaakt van de stamrechtvrijstelling. Dit wordt in artikel 63 AWR geformuleerd.

183. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van dit artikel?
De afkoopsom wordt tegen de uitdrukkelijke wil van de werknemer uitbetaald, de werknemer heeft kenbaar gemaakt dat hij van de stamrechtvrijstelling gebruik wilde maken, ter zake van de verwerving van het gouden handdruk stamrecht wordt geen enkele aftrek op het inkomen toegepast.

184. Mijn werkgever heeft al inhoudingen gedaan, dus ik kan niet de volledige gouden handdruk stamrecht afstorten?
De werknemer kan verzoeken om een voorlopige teruggaaf. Hiermee vindt een rechtstreekse uitbetaling plaats aan de werkgever vooruitlopend op de aanslag inkomstenbelasting.

185. Heb ik toestemming nodig van de belastinginspecteur voor het bedingen van een gouden handdruk stamrecht?
Nee, dit is niet noodzakelijk.

186. Mag er een afkoopmogelijkheid in de gouden handdruk stamrecht zijn opgenomen?
Nee, dit mag niet. Een gouden handdruk stamrecht mag niet worden afgekocht.

187. Is een afkoopverbod van een gouden handdruk stamrecht noodzakelijk?
Nee, een afkoopverbod is niet noodzakelijk.

188. Wat is de financiële consequentie van een afkoop van het gouden handdruk stamrecht?
Direct voorafgaand aan afkoop zal het gouden handdruk stamrecht belast worden als loon uit vroegere dienstbetrekking + in beginsel 20% revisierente.

189. Kan ik het vakantiegeld voor dit jaar ook aanmerken als een ontslagvergoeding?
Nee, door bijvoorbeeld het vakantiegeld in een stamrecht onder te brengen is het geen zuivere aanspraak meer ter vervanging van gederfd of te derven loon. De stamrechtvrijstelling is over de gehele ontslagvergoeding niet meer van toepassing. De vrijstelling van een stamrecht kan alleen van toepassing zijn ter vervanging van gederfd of te derven loon.

190. De werkgever heeft een aantal maanden later dan overeengekomen de ontslagvergoeding gestort. Mag de verschuldigde rente in de ontslagvergoeding worden meegenomen?
Nee, de rente behoort tot het loon van de werknemer.

191. Moet het dienstverband worden verbroken bij toekenning van een gouden handdruk stamrecht?
Nee, dit is geen noodzakelijke eis.