Vragen en antwoorden

118. Wat is de WIA?
Dat is de opvolger van de WAO en verzekert werknemers in geval van arbeidsongeschiktheid.

119. In welke twee delen valt de WIA uiteen?
De IVA (werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn) en de WGA (tijdelijk volledig arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam).

120. Hoe hoog en lang is de IVA-uitkering?
De uitkering bedraagt 70% van het laatst verdiende loon tot 65-jarige leeftijd of eerder herstel of overlijden.

121. Hoe hoog en lang is de WGA-uitkering?
De maxima zijn hetzelfde alleen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de loongerelateerde uitkeringen en de vervolguitkering. Deze uitkering is aanzienlijk lager dan de loongerelateerde uitkering. De WGA-uitkering eindigt op uiterlijk 65-jarige leeftijd of bij eerder herstel of overlijden.

122. Hoeveel procent moet ik arbeidsongeschikt zijn om in aanmerking te komen voor de WIA?
Voor minimaal 35%.

123. Wanneer kom ik in aanmerking voor de WIA?
U komt in aanmerking voor de WIA als u op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt bent geworden.

124. Wordt een uitkering vanuit een gouden handdruk stamrecht gekort op een IVA-uitkering?
Nee, uitkeringen vanuit een gouden handdruk stamrecht worden niet gekort op deze uitkering.

125. Wordt een gouden handdruk stamrecht gekort op een uitkering inzake de ziektewet, Wajong en WAZ?
Nee, in al die gevallen wordt er niet gekort op de uitkering.

Vaststellingsovereenkomst en WIA