Maakt aanspraak op een uitkering inzake de Wet Werk en Bijstand als u onder het sociaal minimum leeft. Het vermogen en het inkomen uit of in verband met arbeid wordt gekort op de uitkering. Er zijn diverse toeslagen waar iemand gebruik van kan maken.

Er wordt een vrijstelling gehanteerd voor de eigen woning tot een maximum. Indien u in een dergelijke situatie verkeert heeft u over het algemeen ook recht op huurtoeslag, zorgtoeslag etc.

Vragen & Antwoorden

110. Wie heeft er recht op een WWB-uitkering?
Degene die niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien en geen recht heeft op andere sociale voorzieningen en in Nederland woonachtig is.

111. Hoe lang duurt de WWB?
De WWB eindigt op 65-jarige leeftijd.

112. Moet ik solliciteren tijdens de WWB?
Ja,dit is verplicht. Men kan ook een re-integratietraject volgen. Het vinden van passende arbeid is de doelstelling.

113. Wat is de hoogte van de WWB-uitkering?
De hoogte van de WWB-uitkering is 100% van het netto minimum loon.

114. Worden inkomsten gekort op een uitkering van de WWB?
Ja, bijna alle inkomsten worden gekort. Slechts enkele inkomsten worden niet gekort. Dit geldt onder andere voor huur- kinder- kinderopvang- en zorgtoeslag, enkele heffingskortingen en bijzondere bijstand.

115. Worden de uitkeringen vanuit een gouden handdruk stamrecht gekort?
Ja, de uitkeringen uit een gouden handdruk stamrecht worden volledig gekort.

116. Moet het eigen vermogen worden aangesproken?
Ja, eerst moet het op het vermogen worden ingeteerd tot een bepaald vrij te laten bedrag.

117. Hoe hoog is dit vrij te laten bedrag?
Voor een echtpaar € 10.650 en voor degene met een eigen woning geldt een extra vrijlating van € 44.900. Is de overwaarde in de eigen woning groter dan verstrekt de gemeente de bijstand in de vorm van een krediethypotheek.